Export

Export dienstverlening

Als partner van Cargo International, kunnen wij u voorzien in export dienstverlening. U kunt uw auto laten afmelden voor export en voorzien van een exportdocument zodat u de auto in een ander land kunt registreren. Gaat u met de auto over de openbare weg? Dan heeft u een 14-daags kenteken nodig inclusief verzekering. We kunnen u te woord staan in het Nederlands, Duits of Engels.

Neem direct contact op.

  • Exportdocument 50,- Euro incl. BTW.
  • 14-daags kenteken incl. exportdocument en verzekering 150,- Euro incl. BTW (<3.500 kg).

Wat zijn de eisen/benodigdheden voor export? De koper of diegene die de auto in het buitenland invoert, dient persoonlijk aanwezig te zijn. Deze moet zich kunnen legitimeren door middel van een ID-kaart, paspoort of rijbewijs. De actuele kilometerstand van de auto moet bekend zijn en de Nederlandse kentekenplaten moeten worden ingeleverd. Ook moeten de tenaamstellingscodes en het documentnummer aanwezig zijn.


Exportdienstleistungen

In Zusammenarbeit mit Cargo International können wir Ihnen Exportdienstleistungen anbieten. Sie können Ihr Auto für den Export abmelden und mit einem Exportdokument versehen lassen. Auf diese Weise können Sie das Auto in einem anderen Land registrieren. Reisen Sie mit dem Auto auf öffentlichen Straßen? Dann benötigen Sie ein 14-Tage-Kennzeichen inklusive Versicherung. Wir können auf Niederländisch, Deutsch oder Englisch mit Ihnen sprechen.

  • Export Dokument 50,- Euro inkl. MwSt.
  • 14-Tage-Kennzeichen inkl. export Dokument und Versicherung 150,- Euro inkl. MwSt. (<3.500 kg).

Was sind die Anforderungen für den Export? Der Käufer oder die Person, die das Auto ins Ausland importiert, muss persönlich anwesend sein. Dieser muss sich anhand eines Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins ausweisen können. Der aktuelle Kilometerstand des Fahrzeugs muss bekannt sein und die niederländischen Kennzeichen müssen zurückgegeben werden. Die Registrierungscode und die Dokumentennummer müssen ebenfalls vorhanden sein.


export services

As a partner of Cargo International, we can provide you with export services. You can have your car deregistered for export and provided with an export document so you can register the car in another country. Are you traveling on public roads by car? Then you need a 14-day license plate including insurance. We can speak to you in Dutch, German or English.

  • Export document 50,- Euros incl. VAT.
  • 14-day license plate incl. export document and insurance 150,- Euros incl. VAT. (<3.500 kg).

What are the requirements for export? The buyer or the person who imports the car abroad needs to be present in person. This person must be able to identify him/herself by ID card, passport or driver’s license. The current odometer reading of the car must be known and the Dutch license plates needs to be transmitted to us. The registration codes and the document number must be present also.